•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Glastuinbouw

Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Glastuinbouw

Eerder bent u geïnformeerd over het 3-jarige akkoord van de cao Glastuinbouw. De nieuwe cao kent een regeling voor seizoencontracten voor een aantal teelt- en productie gebonden functies, waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Seizoenmedewerkers kunnen zo makkelijker door de glastuinders zelf in dienst genomen worden.
 Bron: werkgeverslijn.nl