uitbreiding etiket Karma

Het etiket van Karma is fors uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt vers of gedroogd en sierteeltgewassen (zie bijlage voor de volledige lijst met uitbreiding kleine gewassen)
 
Karma is een biologisch product op basis van de actieve stof kalium waterstofcarbonaat. Het product is effectief tegen echte meeldauw en andere schimmelziekten.
Daarmee past Karma perfect in een geïntegreerde teeltwijze.
 Bron: vollegrondsgroentenet.com