•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • UWV arbeidsmarktupdate land- en tuinbouw

UWV arbeidsmarktupdate land- en tuinbouw

In de agrarische sector neemt de werkgelegenheid al jaren af. Ook de komende jaren wordt een banenkrimp voorzien. Vooral onder agrarische ondernemers gaat de krimp hard. Tot 2020 voorspelt UWV een banenkrimp voor agrarisch ondernemers van zo’n 6 procent. Ook de werkgelegenheid voor vaste werknemers blijft naar verwachting dalen. De dalende werkgelegenheid is onder andere het gevolg van schaalvergroting. Het aantal kleine agrarische bedrijven neemt al jaren trendmatig af.Bron: werkgeverslijn.nl