•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Vernieuwing NAK-certificaat pootaardappelen oogst 2019

Vernieuwing NAK-certificaat pootaardappelen oogst 2019

Vernieuwing NAK-certificaat pootaardappelen oogst 2019

Het NAK wijzigt met ingang van deze oogst het model van het Plantenpaspoort. Voor teeltmateriaal van landbouwgewassen wordt dit gecombineerd met het certificeringsetiket/NAK-certificaat.

Doel is om het Plantenpaspoort in de EU beter leesbaar, herkenbaar en zichtbaar te maken. Voor pootaardappelen wordt het nieuwe model voor de oogst van 2019 gebruikt. 

De fytosanitaire wetgeving binnen de EU ondergaat een vernieuwing, kondigt het NAK op haar website aan. Zo gaat op 14 december 2019 de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening in. Doel hiervan is om de EU nog beter te beschermen tegen de introductie en verspreiding van schadelijke organismen met planten.

Opvallender Plantenpaspoort

Voor teeltmateriaal van landbouwgewassen, zoals zaaizaden en pootaardappelen, verandert er volgens het NAK vrijwel niets aan de fytosanitaire eisen. Wat wel verandert is het model van het Plantenpaspoort. Dit wordt voor teeltmateriaal van landbouwgewassen gecombineerd met het certificeringsetiket (voor Nederland het NAK-certificaat). Doel is om het Plantenpaspoort in de EU leesbaarder, herkenbaarder en zichtbaarder te maken. Voor pootaardappelen wordt het nieuwe model reeds in gebruik genomen voor de oogst van 2019 (ook voor kleinverpakking). Na 14 december 2019 wordt voor een aantal zaaizaad soorten het plantenpaspoort verplicht (o.a. koolzaad, bladrammenas, gele mosterd en vlas). Ook dit zal worden gecombineerd met het huidige NAK-certificaat en op dezelfde wijze worden aangepast als voor pootaardappelen.

Veranderingen

De veranderingen ten opzichte van het oude Plantenpaspoort/NAK-certificaat zijn:

- In de linkerbovenhoek staat de EU vlag in plaats van het NAK-logo;

- In de rechterbovenhoek komt de vermelding: ‘Plant Passport -PZ’ met PZ (Protected Zones) codes (indien van toepassing);

- Het NAK-logo en ‘NAK-NEDERLAND’ worden aan de onderkant vermeld.