•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Wachtgeldpremie in agrarische sector gaat fors omlaag

Wachtgeldpremie in agrarische sector gaat fors omlaag

Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen volgend jaar een fors lagere wachtgeldpremie. Met name de hoge WW-premie voor arbeidscontracten korter dan een jaar daalt flink. Het ministerie van SZW heeft dat besloten.
 

De aanpassing is te danken aan een intensieve lobby die LTO Nederland en de NFO de afgelopen tijd hebben gevoerd. De verhouding tussen de hoge en lage premie wordt teruggebracht van 7 :1 naar 5 :1. Daarmee wordt meer tegemoet gekomen aan het kostenmaker/kostendrager principe.
 Bron: werkgeverslijn.nl