Webinar Teelttechniek

De V.V.B. Lichte Grond Noord-Oost Nederland nodigt u uit voor het webinat teelttechniek op 16 februari.

Sprekers van deze avond zijn Gert en Nanne Sterenborg uit Onstwedde. Zij hebben veel ervaring met precisielandbouw en zijn deelnemer van de NPPL (Nationale Proeftuin Precisie Landbouw). Thema van de avond is dan ook precisielandbouw met als rode draad het goed registreren van alle werkzaamheden. Verder o.a.:

• Presentatie precisieberegening.
• Variabel poten aardappelen en variabel zaaien suikerbieten
• Opbrengstmetingen gewassen

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.