Week van de teek 2016

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt of recreëert, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. Controleren op teken is daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de teek van 11 - 17 april 2016. De week wordt georganiseerd door Stigas in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties. Meer informatie vindt u op www.weekvandeteek.nl.Bron: werkgeverslijn.nl