•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017 met 0,94% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2017 is:
 
 Bron: werkgeverslijn.nl