Functie
Alle functies
Bedrijfsleider Akkerbouw
Bedrijfsleider Vollegrond
Chef Akkerbouw
Chef Vollegrond
Kwaliteitsfunctionaris
Medewerker Akkerbouw
Medewerker Vollegrond
Meewerkend voorman Akkerbouw
Meewerkend voorman Vollegrond
Thema
Alle thema's
* Financieel
* ICT en computergebruik
* Productie
Administratief en financieel
Agrarisch Onderwijs
Arbo en Veiligheid
E-Learning
Gewasbescherming
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Marketing en Verkoop
Ondernemerschap
Productkennis
Techniek
Teelt
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Opleider

Normec Foodcare

+31 (0)88 848 20 20
E-mail
Website

Kosten

€ 695,- (excl. BTW).

Thema

Kwaliteitszorg

Opleidingsniveau

MBO

Duur

4 dagdelen

Data en locaties

Nog niet bekend

Kwaliteitsmanager: cursus HACCP Coördinator

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen moeten aan de HACCP-voorschriften voldoen.

Doelgroep:

De cursus HACCP Coördinator van N&S Academy is bestemd voor HACCP-coördinatoren en medewerkers die zich bezighouden met het opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem. U leert tijdens de cursus een HACCP-systeem te implementeren, in stand te houden en te verbeteren.

Resultaat: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • HACCP-principes benoemen.
  • een flowchart op te stellen.
  • de noodzaak van de basisvoorwaarden en algemene beheersmaatregelen uitleggen.
  • mogelijke gevaren binnen de organisatie herkennen en classificeren.
  • de HACCP-methodiek toepassen voor het onderhouden van het HACCP-systeem.

Onderwerpen:

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Achtergrond Codex Alimentarius
  • Herhaling HACCP-principes
  • Methodiek gevareninventarisatie en risicoanalyse
  • Risicobepaling middels kans x ernst-methodiek
  • Methodiek CCP- en CP/OPRP-bepaling en bijbehorende monitoring

Deze module maakt deel uit van de module Kwaliteitsmanagement van de leergang Kwaliteitsmanager

Inschrijven

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u zich inschrijven voor de gekozen opleiding. U ontvangt van ons een e-mail om te bevestigen dat uw gegevens goed ontvangen zijn. De opleider zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.


Datum en locatie

Deelnemer

Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

Contactgegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Geslacht
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon
Controle
* Verplichte velden

Contact

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u contact opnemen over de gekozen opleiding.


Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Vraag
Controle
* Verplichte velden