•  
  • Home
  • |
  • Talentoogst

Talentoogst

Talentoogst is hét loket voor werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op het gebied van scholing en ontwikkeling.

Talentoogst biedt

  • Een overzicht van opleidingen, cursussen en trainingen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
  • Advies en ondersteuning bij bedrijfsvraagstukken waarbij scholing en ontwikkeling de oplossing is. De scholingsconsulent vertaalt vragen naar een passende oplossing in samenspraak met het bedrijf en de opleider. Hij ondersteunt bij het vinden en aanvragen van subsidies voor scholing en ontwikkeling.
  • Binnen de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt een duurzame inbedding van een 'Leven Lang Ontwikkelen'. Het doel is scholing- en ontwikkelingsvragen van bedrijven te  stimuleren en het aanbod van opleiders hierop aan te laten sluiten. Daarmee is Talentoogst de schakel tussen vraag en aanbod en hét loket voor scholing en ontwikkeling voor werkgevers, ondernemers en werknemers in de sectoren. 


Scholingsconsulent
Hans Schilders werkt in opdracht van de Sectorcommissie Open Teelten als scholingsconsulent. Hij is de spil in de organisatie van Talentoogst en hét aanspreekpunt voor scholing en ontwikkeling. In zijn werk staat de ontwikkeling van het vakmanschap en ondernemerschap van de werknemer, werkgever en ondernemer in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt centraal.
Hij draagt bij aan een sterke en een aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van gekwalificeerde mensen in de sector. Vanuit het perspectief van de scholingsconsulent is scholing en ontwikkeling dé inzet voor de sectoren om een antwoord te bieden op de trends en ontwikkelingen en een Leven Lang Ontwikkelen.

Opdrachtgever
De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is een initiatief van de Sectorcommissie Open Teelten (sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt). Het bestuur van deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Pieter Evenhuis (akkerbouw)
Walter Biemans (vollegrondsgroenteteelt)
Marcelle Bense (FNV Bondgenoten)
Henry Stroek (CNV Vakmensen)

Stuurgroep
De scholingsconsulent wordt aangestuurd door een stuurgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Jules Sanders (LTO Nederland)
Klaas Schenk (akkerbouw)
Walter Biemans (vollegrondsgroenteteelt)
Jolanda Nooijen (vollegrondsgroenteteelt)
Henry Stroek (CNV Vakmensen)

Aanleiding

  • Om voor huidige en toekomstige werknemers aantrekkelijke sectoren te zijn is het noodzakelijk (voorwaarde)  om een Leven Lang Ontwikkelen  op orde te hebben.
  • Bedrijven werken in een steeds veranderende omgeving. Dit vraagt een flexibele houding van werknemers, werkgevers en ondernemers om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Ontwikkelingen gaan steeds sneller op het gebied van technologie en als gevolg van externe druk. Deze druk uit zich in een groeiende wet- en regelgeving en steeds veranderende wensen en eisen van klanten. Om concurrerend te blijven moeten bedrijven uitgerust zijn om hierop in te spelen.
  • Bedrijven in de sector akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt opereren in een internationale omgeving die  vraagt dat kennis en kunde voortdurend ontwikkeld worden.
  • Schaalvergroting zet door. De bedrijven worden groter en de functiedifferentiatie op de bedrijven neemt toe. Deze trend zal de komende jaren doorzetten. De eisen die aan de medewerkers worden gesteld nemen hiermee toe. Het gewenste opleidingsniveau neemt  toe en er wordt een groter beroep gedaan op specifieke vakkennis en managementvaardigheden.

Visie
De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt wil een innoverende sector zijn die op Europees nivo voorop loopt. Daarvoor zijn goed ontwikkelde ondernemers en werknemers nodig die bijdragen aan de innovatiekracht van bedrijven. Competente werkgevers en werknemers bouwen aan sterke bedrijven die samen zorgen voor een sterke sector, waarin het aantrekkelijk is om te werken.Missie
De scholingsconsulent wil bijdragen aan de innovatiekracht van bedrijven. Hij is hiervoor hét aanspreekpunt voor scholing en ontwikkeling en werkt als een neutrale adviseur die een verbindende schakel is om bewustwording en bereidheid te stimuleren. Hij draagt daarmee bij aan voldoende en competente werkgevers en werknemers en daarmee aan continuïteit van bedrijven en hun resultaten in de twee sectoren.

Financiering
Talentoogst wordt gefinancierd vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt voor de Open Teelten, in het bijzonder de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Nieuws

Innovatietraining Strokenteelt
Innovatietraining Strokenteelt
04-08-2020
Aan de slag met biodiversiteit op je eigen bedrijf Strokenteelt: om de paar meter een ander gewas. Wil jij verkennen hoe je op je eigen bedrijf aan de slag kan met strokenteelt?

Recente tweets