•  
 • Home
 • |
 • Trainingsprogramma Talentoogst

Watermanagement

Aanbieder
Aeres Trainings Centrer
Docent
Peter Prins
Duur
2 dagdelen (met lunch)
Kosten
€ 475,-- (bij aanspraak op subsidie € 71,25)

Het thema water, in het bijzonder in de combinatie met voedselproductie, staat volop in de belangstelling. Nederland staat wereldwijd hoog aangeschreven vanwege de hoogproductieve
land- en tuinbouw, maar ook vanwege de innovatieve wijze waarop ons land water gerelateerde vraagstukken heeft opgelost.
De integrale benadering van de thema’s water en voedselproductie is belangrijk om in de toekomst een sterke positie te houden. Met de training Watermanagement willen we vakmensen verder voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Deze zomer heeft opnieuw aangetoond dat voldoende beschikbaarheid van zoet water geen vanzelfsprekendheid is. In de kustzone bedreigt verzilting de kwaliteit van het irrigatiewater.

De trainer Peter Prins heeft voor verschillende organisaties gewerkt aan de relatie tussen landbouw en water. Dat heeft een goed overzicht over de problematiek in Nederland gegeven t.a.v. het thema ‘water voor voedselproductie’ en heeft geleid tot een goed beeld van de uitdagingen in en kansen in de Nederlandse water- en agrisector.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Trends: is het toevallig dat we reeks droge voorjaren en zomers achter elkaar hebben?
 • Is er wel genoeg water voor de land- en tuinbouw in Nederland? Zijn er mogelijkheden
  om regenwater op te slaan? Of moeten we in de toekomst zoetwater per schip aanvoeren?
 • Hoe belangrijk is de bodem voor een zuinig gebruik van water?
 • Wat is verzilting en wat is de impact op de bodem en het gewas?
 • Wat kunnen we op bedrijfsniveau doen om water de baas te blijven?
 • Welke technieken zullen in de toekomst tot verandering in het watergebruik leiden?

 


 

Datum en locatie

- Emmeloord
- Colijnsplaat
- Vredepeel

Nieuws

Deelnemers van de kennisbijeenkomst waarderen onafhankelijke kennis
02-03-2023
Woensdag 1 maart organiseerde Agrowin voor 30 werknemers en ondernemers in de akkerbouw een licentiebijeenkomst en een Kennisbijeenkomst Akkerbouw.