•  
 • Home
 • |
 • Trainingsprogramma Talentoogst

Water en Weer en gewasbescherming

Aanbieder
Aeres Training Centre
Docent
Jan Broos en Erno Bouma
Duur
2 dagdelen (9.00-16.00 uur met lunch)
Kosten
€ 375,-- (bij aanspraak op subsidie € 56,25)

IS DEZE CURSUS INTERESSANT VOOR MIJ?

Water. Een van de belangrijkste bronnen om te kunnen telen. Maar tegenwoordig is de beschikbaarheid van schoon water niet meer zo vanzelfsprekend. Een belangrijke uitdaging daarbij is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hierbij stellen. Ook stelt de overheid steeds strengere eisen aan gewasbeschermingsmiddelen die in de natuur terecht komen.


Hoe ga jij om met water? En hoe zorg jij ervoor dat je zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt? Kun jij überhaupt alle regels en wetgeving rondom water en gewasbescherming bijbenen? Je leert met alle regelgeving omgaan tijdens de cursus water, weer en gewasbescherming. 

 

DIT GA JE LEREN

1e dagdeel: Water

Jan Broos legt uit hoe je 'watermanager' kunt zijn op je eigen bedrijf. Water is een noodzakelijke productiefactor voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Een belangrijke uitdaging is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hierbij stellen. Voor jou is het belangrijk te weten waar voor jouw bedrijf de knelpunten liggen en wat je kunt doen om je bedrijf op watergebied emissiearm in te richten.Nagenoeg nul emissie is één van de doelen in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming’. Dit betekent dat er in 2030 nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het milieu terecht komen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat er in 2027 sprake moet zijn van een ‘nagenoeg nulemissie van GBM’ naar het oppervlaktewater. Tenslotte treedt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking waarin regels voor GBM zijn opgenomen. In deze training leggen we op een praktische manier uit waar je bedrijf aan moet voldoen en hoe je met eenvoudige oplossingen jouw erf emissiearm kunt inrichten. We bespreken tijdens de cursus de volgende onderwerpen:

 • Regels waar je bedrijf de komende jaren aan moet voldoen
 • Praktische maatregelen, aandachtspunten en tips om je erf emissiearm in te richten
 • Beschikbare instrumenten en subsidies
 • Punten waar een toezichthouder bij een bedrijfsbezoek op let
 • Foto’s van praktijkvoorbeelden en -situaties


2e dagdeel: Weer en gewasbescherming

'Weer en gewasbescherming' waarin hij je meer bewust laat worden van de relatie tussen de meteorologische omstandigheden in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in relatie met plantenziekten en plagen en hun bestrijding. Inzicht hierin helpt je om een goede en verantwoorde keuze te kunnen maken wanneer je een specifieke behandeling moeten uitvoeren voor het hoogste effect, maar ook wanneer je de behandeling niet moet toepassen. Je weet welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en gewasbescherming en hoe je hier in kunt sturen. We bespreken tijdens de cursus de volgende onderwerpen:

 • Relatie van het weer en de bestrijding van plantenziekten en plagen
 • Hoe maak ik verantwoorde keuzes?
 • Welke invloed heeft het weer bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen

AANMELDEN

- Emmeloord
- Colijnsplaat
- Vredepeel
- Zeeland (Noord Brabant)
- Oud Gastel

Nieuws

Data een must voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?
Data een must voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?
02-07-2024
Corné Kempenaar (Coördinator Data & Precisielandbouw bij BO Akkerbouw) geeft in zijn laatste artikel op bo-akkerbouw.