Talentoogst voor studenten

Zoek je een goede opleiding voor het werken in de akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt? Wil je dat je zoon of dochter naar een geschikte beroepsopleiding gaat? Talentoogst geeft inzicht in de mogelijkheden. Met daarin speciale aandacht voor vaktechnische opleidingen op alle nivo’s.

VMBO
De groene VMBO-opleidingen zijn brede groene basisopleidingen voor doorstroming naar het MBO. Ze worden aangeboden door een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC).   


MBO
Specifieke opleidingen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt worden door Agrarische Opleidings Centra (AOC's) aangeboden. De aanbieders van deze opleidingen zijn:

Aeres (Flevopolder en Noordoostpolder) www.aeres.nl

Terra (Groningen en Drente) www.terra.nl

Nordwin College (Friesland) www.nordwincollege.nl

Clusius College (Noord Holand) www.clusius.nl

Scalda (Zeeland) www.scalda.nl

Curio (Noord Brabant) www.curio.nl

Citaverde (Limburg) www.citaverde.nl

HBO
In Nederland zijn vier HBO's die een opleiding aanbieden in de akkerbouw en vollegrondsgrondsgroenteteelt. De aanbieders van deze opleidingen zijn:

Aeres Hogeschool (Dronten) www.aereshogeschool.nl

HAS Hogeschool (Den Bosch en Venlo) www.hashogeschool.nl

Hogeschool van Hall Larenstein (Leeuwarden en Velp) www.hvhl.nl

Hogeschool Inholland (Delft) www.inholland.nl

De genoemde HBO-instellingen zijn met hun opleidingsaanbod niet specifiek vaktechnisch gericht. De opleidingen zijn meer gericht op werk binnen een breed aantal beroepsmogelijkheden in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Je kunt hierbij denken aan de ondernemer, verkoper, marketingmanager, logistiek manager, bedrijfsleider, kwaliteitsfunctionaris op de bedrijven en ook aan beroepen in de periferie van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zoals instellingen voor onderzoek, voorlichting, banken en toeleveringsbedrijven. 

 
Universitair 
Wageningen University & Research (Wageningen) www.wur.nl biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan.

Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt helpt je graag met een persoonlijk advies. Ik ben bereikbaar op 06-30601425 of hans@talentoogst.nl

 

Nieuws

Watermanagement speelt hoofdrol in vernieuwd bedrijfssysteem
Watermanagement speelt hoofdrol in vernieuwd bedrijfssysteem
01-08-2022
Om meer hoogwaardig uitgangsmateriaal te oogsten gooide pootgoedteler Klaas Schenk  vorig jaar zijn bedrijfssysteem volledig om. Zijn ideeën bleven niet onopgemerkt.