Het programma

Het winterprogramma bestaat uit 8 verschillende cursussen. Elke cursus wordt in Noord- en Zuid-Nederland aangeboden voor maximaal 12 deelnemers per cursus, met uitzondering van de cursus Effectief Leidinggeven. Deze wordt 3 keer aangeboden voor maximaal 8 deelnemers.

Het programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Ook akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zonder personeel zijn van harte welkom. Zij betalen 15% van het cursusbedrag als eigen bijdrage.
Als u als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) en zonder eigen akkerbouw- of vollegrondsgroente- teeltbedrijf deelneemt aan het programma dan betaalt u 100% van de cursuskosten.
Het Winterprogramma Akkerbouw wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en wordt aangeboden in januari en februari 2020.

 

Nieuws

Zorg om arbeid door corona-crisis
Zorg om arbeid door corona-crisis
18-03-2020
Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten vanwege de corona-uitbraak. Met name in het seizoenswerk dreigt een tekort te ontstaan.

Recente tweets