Basiscursus bemesting: naar optimale benutting

Wanneer
Inschrijving gesloten
Waar
Lelystad
Aanbieder
Aeres Trainings Centre
Duur
2 dagdelen
Kosten
€ 239,--

U wilt met de beschikbare middelen bemesting op uw bedrijf zo optimaal mogelijk inzetten. In deze cursus doet u nieuwe inzichten op, en gaat u met praktische handvatten naar huis voor een beter bodembeheer en het optimaal benutten van de bemestingsactiviteiten op uw bedrijf.

Na afloop heeft u meer inzicht in de processen van bodem en plant. U leert over de verschillende type meststoffen en u weet wanneer u welk product het beste kan toepassen. Hierdoor voert u een gerichter bemestingsbeleid op uw bedrijf en haalt u het beste resultaat uit uw grond ; hogere opbrengsten en betere kwaliteit, rekening houdend met organische stof en bodemstructuur.

Bemesting is geen natte vingerwerk en vereist vakmanschap. Door gebruik te maken van actuele bodem- of gewasanalyses kan een juiste vertaling worden gemaakt naar een perceel specifieke situatie. Zo wordt in de cursus onderscheid gemaakt tussen bemestingsstrategieën voor de korte en lange termijn. Door in te gaan op de werking van het klei-humus-complex (CEC) wordt een duidelijke relatie gelegd tussen plantenvoeding en bodemstructuur. Deze cursus gaat terug naar de basis, waarbij het gaat over functie van voedingselementen en eigenschappen in de bodem en de plant. Door goede bodemanalyses uit te voeren kunt u gericht aan de goede knoppen gaan draaien en zo ieder relevant element naar een optimale niveau brengen.

Onderwerpen:

-Functie nutriënten
-Gedrag van nutriënten in de bodem en de plant
-Sturen op korte termijn
-Sturen op lange termijn
-Relatie tussen bemesting en bodemstructuur
-Verschuiving naar organisch
-Doorvertaling naar een praktijksituatie door middel van een casus          

Datum en locatie

- Lelystad
- Vredepeel

Nieuws

Boerrigter: „Ik gun het de Veldleeuwerik-boeren dat er weer een praktijknetwerk komt”
Boerrigter: „Ik gun het de Veldleeuwerik-boeren dat er weer een praktijknetwerk komt”
01-07-2020
BO Akkerbouw gaat met Stimuland en akkerbouwers werken aan een nieuw praktijknetwerk voor de akkerbouw.

Recente tweets