Boeren voor biodiversiteit

Wanneer
12 februari van 13.30 – 16.30 uur
Waar
Lelystad
Aanbieder
Wageningen University & Research (WUR)
Duur
1 dagdeel
Kosten
€ 175,--

Hoe bevorder ik biodiversiteit op mijn eigen bedrijf? Experts van Wageningen Universiteit & Research nemen u mee in een interactieve en motiverende cursus met daarbij een doorkijkje hoe u met uw bedrijf hierop zou kunnen aansluiten.

De biodiversiteit van micro-organismen insecten en gewervelden (vogels en zoogdieren) neemt in snel tempo af. Een belangrijke oorzaak is de intensieve landbouw.  Een landbouwbedrijf kan op vele manieren bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit. Dat kan met maatregelen buiten en aan de randen van productiepercelen en met maatregelen in de percelen. Maatregelen buiten de percelen richten zich op akkerranden, sloten, erfbeplanting en landschapselementen. Maatregelen binnen de percelen richten zich op de bodembiodiversiteit, slim gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en gewasdiversiteit. Bevordering van biodiversiteit op het bedrijf heeft niet alleen een maatschappelijke functie maar die biodiversiteit levert ook een bijdrage aan de beheersing van ziekten en plagen en aan een betere bodemgezondheid.

Welke mogelijkheden zijn er, wat zijn de gevolgen van deze maatregelen, hoeveel arbeid en kosten zijn aan deze maatregelen verboden?  De cursus geeft antwoord op deze vragen.

Datum en locatie

- Lelystad
- Vredepeel

Nieuws

Themadag Smart Farming 2 juli 2020
Themadag Smart Farming 2 juli 2020
02-04-2020
U krijgt als akkerbouwer inzicht en praktische tips van specialisten over Smart Farming. Verder zullen we deze dag dieper ingaan op de vraag "Wat kan ik er als akkerbouwer mee?

Recente tweets