•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Cursus Natuurinclusieve samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij

Bent u geïnteresseerd in hoe u als akkerbouwer veehouder kunt samenwerken in het kader van natuur inclusieve landbouw? Hebt u ideeën, maar nog geen partijen of concrete plannen om meer te doen met uitwisseling van kennis of teelten? SPNA en Living Lab organiseren in het kader van Natuurinclusieve Landbouw Fryslân in het najaar van 2019 een cursus van vijf avonden omtrent de natuurinclusieve mogelijkheden in de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij. 

Deskundigen delen hun kennis en vertalen deze naar de praktijk op basis van uw vragen en ervaringen. De thema’s die behandeld worden zijn:
-algemene introductie
-functionele agro-biodiversiteit ondergronds, bovengronds en - gebiedsgericht.

De cursus bestaat uit vijf avonden. Deelopgave voor één of meerdere avonden apart is niet mogelijk. De avonden zijn ingepland op de donderdagavonden: 14 november, 12 december, 16 januari, 6 februari en 5 maart. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.