De bodem is bereikt

De vakgroep LTO Akkerbouw heeft andermaal geconstateerd dat bemestingsnormen door de bodem zakken. In het zuidoostelijk zandgebied werden gebruiksnormen met ingang van 2015 met 20% gekort. Dat snijdt zwaar in je bedrijf. Equivalentie zou een en ander moeten ondervangen, maar vanwege eindeloos gezeur is het proces om die maatregelen in de wet op te nemen enorm vertraagd. Het ziet er naar uit dat pas in het najaar, na het groeiseizoen van 2016, een en ander in de wet opgenomen kan worden.Bron: akkernet.net