De Groenbemesterdag 2019

De Groenbemesterdag 2019

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren.

De volgende Groenbemesterdag is op woensdag 28 augustus op het terrein van Proefbedrijf Vredepeel, Vredeweg 1C in Vredepeel. Kijk hier voor het programma en de onderwerpen van deze dag. U kunt zich hier aanmelden.

Van de Groenbemesterdag in februari 2019 is een leuk filmpje gemaakt. Bekijk de video van De Groenbemesterdag ‘Zand erover’.