Hoe komt een cao tot stand?

Momenteel zijn er cao-onderhandelingen gaande voor de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Maar hoe verloopt zo’n proces? Er zijn verschillende stappen die worden doorlopen om tot een gezamenlijke cao te komen, een collectieve arbeidsovereenkomst.
 Bron: werkgeverslijn.nl