•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mest snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen. Daarom is LTO voor een vliegende start van monovergisting: financier tweehonderd installaties zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en deze techniek concurrerend wordt.
 Bron: vollegrondsgroentenet.com