LTO verbijstert over keuze EZ

Regeldrift remt goed bemesten
LTO Nederland is verbijsterd over de keuze van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om de invoering van equivalente maatregelen voor een extra toets voor te leggen aan de Europese Commissie. In de eigen beleidsplannen van EZ is de invoering al voorzien voor 2015. “Deze maatregelen zijn voor akkerbouwers, vollegrond tuinders en boomtelers cruciaal. Het is onbegrijpelijk dat EZ Brussel voor een tweede keer laat toetsen. Ze komen op proppen met een onnodige en maanden durende procedure”, zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw.Bron: vollegrondsgroentenet.com