Nieuwe Handboek Groenbemesters

Nieuwe Handboek Groenbemesters

Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Waren het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol.

Tijdens de Groenbemesterdag op 28 augustus is het nieuwe Handboek Groenbemesters gespresenteerd. Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 23 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in mengsels worden gebruikt.
Naast deze beschrijvende hoofdstukken zijn er per groenbemestersoort factsheets waarin een korte samenvatting wordt gegeven. Minstens zo belangrijk zijn de algemene hoofdstukken waarin de soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en de regelgeving worden besproken.

Het handboek is geschreven voor studenten en docenten en ook voor akkerbouwers en vollegrondsgroenteteler die hun kennis op het gebied van groenbemesting willen ontwikkelen. 

Kijk hier voor de digitale versie van het Handboek Groenbemesters.