•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Regeling piekarbeid: coulance vervalt per 1 april 2016

Regeling piekarbeid: coulance vervalt per 1 april 2016

Werkt u met piekarbeiders? Voor deze werknemers kunt u onder voorwaarden vrijstelling krijgen van deelname en premiebetaling aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Een werknemer in de cao-sectoren Open Teelten, Bloembollengroothandel of Glastuinbouw is alleen piekarbeider als hij/ zij aan de volgende voorwaarden voldoet:Bron: werkgeverslijn.nl