•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Subsidie voor individuele taaltraining (Nederlands en andere talen) sector Open Teelten

Subsidie voor individuele taaltraining (Nederlands en andere talen) sector Open Teelten

Subsidie voor individuele taaltraining (Nederlands en andere talen) sector Open Teelten

In de sector Open Teelten is goed kunnen lezen en schrijven en elkaar mondeling goed kunnen begrijpen van belang.

Als je elkaars taal begrijpt, zorgt dat voor betere samenwerking en het verbetert de productiviteit en veiligheid. Een betere taalvaardigheid leidt verder tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Naast het goed beheersen van het Nederlands, kan ook het beheersen van een andere taal zorgen voor het beter samenwerken met collega’s of voor beter contact met buitenlandse afnemers.

Subsidieregeling individuele taaltrainingen:
Sociale partners zien het belang van het ontwikkelen van taalvaardigheid in de sector Open Teelten. In de praktijk blijkt dat klassikale lessen niet voor iedereen werkbaar zijn. Het volgen van een individuele taaltraining is in sommige gevallen sneller en beter voor de cursist. Sociale partners stellen daarom een subsidie beschikbaar voor individuele taaltrainingen. Het kan daarbij gaan om de Nederlandse taal, maar ook om het leren van een buitenlandse taal.

De declaratie voor de subsidie kan worden aangevraagd via de Cursusgroepenregeling via het Colland Administratie Systeem. Voor het krijgen van de declaratie gelden de voorwaarden van de cursusgroepenregeling. Zie verder www.collandarbeidsmarkt.nl

 De subsidie is beschikbaar vanaf 1 april 2019 (aanvragen voor een laatste cursusdatum na 28 februari 2019).