•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Telers Ondernemerschap Programma Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

Telers Ondernemerschap Programma Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

Telers Ondernemerschap Programma Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

In 2018 heeft de Nederlandse Fruittelers Organsiatie (NFO) samen met de Rabobank en de Ondernemerschap Academy het initiatief genomen voor het zogenaamde Telers Ondernemerschap Programma (TOP). Aan dit programma hebben bijna 100 fruittelers verdeeld over het hele land deelgenomen. Oud deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast omdat het programma een combinatie is van individuele coaching gericht op de eigen bedrijfssituatie  en een aantal inspirerende bijeenkomsten bij toonaangevende ondernemers in de agrarische sector. Het programma zet echt aan tot actie!
 

In november 2019 gaat TOP nogmaals van start. Kijk hier voor alle informatie over het Telers Ondernemerschap Programma. De informatie is gericht op fruittelers maar wij verzekeren u dat het programma ook geschikt is voor andere agrarische ondernemers. NFO is bereid om dit programma ook open te stellen voor vollegrondsgroententelers en akkerbouwers. 

Op dinsdagavond 22 oktober vindt van 19.30 – tot ca. 21.30 uur bij  Ton van den Brink  (Groenedijkje 7 in 't Goy ) een  informatiebijeenkomst plaats waar geïnteresseerde fruittelers, vollegrondsgroententelers en akkerbouwers van harte welkom zijn. De informatieavond is geheel vrijblijvend bij te wonen en er zijn geen kosten aan verbonden. Ton van den Brink heeft zelf ook deelgenomen aan het programma en deelt graag zijn ervaringen. Ook de coaches van het programma zijn die avond aanwezig. 

Geïnteresseerde ondernemers  kunnen zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (06-30601425 / hans@talentoogst.nl) of  Patricia Hoogervorst van NFO (06-27352224).