•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Webinar vakmanschap en ondernemerschap in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Webinar vakmanschap en ondernemerschap in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Webinar vakmanschap en ondernemerschap in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben een grote veranderopgave waarin gevraagd wordt om het voedselproductiesysteem te verduurzamen. Grotere aanpassingen in de manier van telen is hiervoor niet voldoende. De omslag naar een duurzame manier van telen van ons voedsel vraagt om een systeeminnovatie met een centrale rol voor de ontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap van werknemers, werkgevers en ondernemers.

Tijdens dit webinar gaat Maartje Jager in gesprek met akkerbouwer Klaas Schenk en vollegrondsgroenteteler Niels Zuurbier over de ontwikkelingen in beide sectoren en wat dit vraagt van uw ondernemerschap.

Scholingsconsulent Hans Schilders informeert u over de mogelijkheden die er zijn voor de ontwikkeling van vakmanschap en ondernemerschap en laat zien hoe uw bedrijf aantrekkelijk kan zijn voor werknemers.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon op dinsdag 21 december om 13.00 uur. Kijk hier voor aanmelden.