•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • 2e Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

2e Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

De biologische markt groeit hard en heeft mogelijkheden voor agrariërs, verwerkers en handel. Ontdek hoe biologische landbouw meer is dan telen zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Het vraagt om een andere aanpak. Niet alleen in praktische maatregelen maar vooral ook in een structurele en systematische benadering van het bedrijf. De bedrijfsopzet, de vruchtwisseling, slim samenwerken en preventief handelen bepalen voor een groot deel het uiteindelijke succes. Deze cursus helpt dit traject goed en doordacht voor te bereiden en te doorlopen.

Opzet van cursus:
-5 cursusdagen met afwisseling in actuele theorie en praktijk
-Cursuslocaties op verschillende biologische bedrijven in Flevoland
-Iedere dag een andere ervaren spreker en specialist uit de sector
-Iedere dag de praktijkervaringen van het bedrijf waar we te gast zijn
-Inzicht in de praktijk van biologische handel en afzet
-Kennismaking met netwerken van biologische boeren & handelsbedrijven
-Kosteloze deelname aan ca. 4 zomerexcursies bij BDEKO leden

Thema's:
Regelgeving, mechanische onkruidbestrijding en mechanisatie, bodem, omschakelplan, biodiversiteit, controle, gewaskeuze, voorkomen en beheersen van ziekten en plagen, afzet, bemesting, arbeidsvraagstuk, vruchtwisseling,
bouwplan, internationale marktontwikkeling

Wil je meer weten over deze cursus en de mogelijkheid voor aanmelden? Klik dan hier.