•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Aanvragen Subsidie Praktijkleren weer mogelijk

Aanvragen Subsidie Praktijkleren weer mogelijk

Aanvragen Subsidie Praktijkleren weer mogelijk

Vanaf 2 juni kunt u weer subsidie Praktijkleren aanvragen. De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleidng van BBL-leerling.

De subsidie heeft als doel om werkgevers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt te stimuleren om praktijkleerplaatsen en  werkleerplaatsen. In onze sector wordt deze regeling veel gebruikt voor BBL-leerlingen uit het MBO. De regeling mag echter ook worden toegepast voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs zoals VSO en PRO en de entree opleidingen van het VMBO.

De werkgever kan maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Hij ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Als een leerling eerder stopt of ziek is geweest, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Er zijn een aantal voorwaarden waar de situatie aan moet voldoen wanneer de werkgever aanspraak wil maken op de subsidie. Bijvoorbeeld dat het leerbedrijf erkend is, dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst is en dat de werkgever een administratie bijhoudt. Daarnaast geldt voor MBO BBL-opleidingen dat de opleiding moet zijn geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). 

Kijk hier voor meer informatie en aanvragen van de subsidie.