•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Bodemavonden: wilt u meer weten over de bodem?

Bodemavonden: wilt u meer weten over de bodem?

Bodemavonden: wilt u meer weten over de bodem?

Willen u en uw studiegroep meer weten over het functioneren van de bodem en hoe deze te versterken? Organiseert u daarover een informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker? 

In dit project bieden wij u experts die kosteloos een interessante inleiding verzorgen voor uw studiegroep. Als u een groep geïnteresseerde toehoorders en locatie regelt, dan leveren wij de expert. We beschikken over experts op verschillende thema’s, waaronder:

- Bodemverdichting
- Natuurinclusieve landbouw
- Bodemverzilting
- Koolstof-vastleggen in de bodem
- Kringlooplandbouw
- Precisie-landbouw
- Bodem en klimaatverandering
- Bodemkwaliteit beoordelen

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl

Voor vragen kunt u bellen met Gerhard Noordhof, projectleider Van bodemkennis naar bodemkunde,
088-8886677 of mailen naar: gnoordhof@projectenltonoord.nl