•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De cao glastuinbouw is met ingang van 14 oktober 2016 algemeen verbindend verklaard. De cao geldt daarmee voor de gehele bedrijfstak glastuinbouw. De algemeen verbindend verklaring vloeit voort uit een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van sociale partners. Hierdoor gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers in de glastuinbouwsector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.Bron: werkgeverslijn.nl