Cursussen voor erfbetreders

Cursussen voor erfbetreders

Als erfbetreder vervult u een sleutelrol bij de keuzes van agrariërs. Dit gaat zeker op als het gaat om duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer. Daarom verzorgen WUR-WEnR, Aeres Hogeschool en Aequator Groen & Ruimte, met steun van het Ministerie van LNV, diverse cursussen om de kennis van duurzaam bodembeheer onder erfbetreders te vergroten.

Wil je mee weten over de cursussen? Kijk dan hier en kijk op de website van Aequator onder Academie 'Cursussen Boer bij Kennis' die binnenkort worden aangeboden.