Equivalent of niet?

Volgens het woordenboek betekent equivalent dat iets gelijkwaardig is. Dat is niet gelijk aan het woord “hetzelfde”. Dat is iets anders; zelfs een eeneiige tweeling is niet “hetzelfde”, maar ieder mens is in al zijn verscheidenheid gelijkwaardig. Het woord “equivalent” wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt als het gaat om maatregelen die uitvoering geven aan beleid. Het begrip keert terug in de vergroening van het GLB en in het mineralenbeleid. Equivalent is voor beleidsmakers echter een lastig begrip.Bron: vollegrondsgroentenet.com