•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Faire Trade hervorming GLB na 2020

Faire Trade hervorming GLB na 2020

Het Ministerie van EZ heeft met haar brief d.d. 20 mei jl. aan de Tweede Kamer een rapport gestuurd met voorstellen voor aanpassing van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De wereld verandert en met haar zijn beleidsbepalers en het beleid zelf ook aan verandering onderhevig. Het huidige GLB geeft invulling aan drie doelstellingen: versterking van de marktwerking in de landbouwproductie, verduurzaming en versterking van de biodiversiteit in het Europese agrarische gebied, en evenwichtige plattelandsontwikkeling voor een vitaal en gezond buitengebied.Bron: akkernet.net