•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Herdruk cao-boekje Open Teelten

Herdruk cao-boekje Open Teelten

De afgelopen week zijn de nieuwe cao-boekjes Open Teelten verspreid. Helaas is geconstateerd dat in deze gedrukte versie een aantal drukfoutjes zijn blijven staan. Deze foutjes zijn:Bron: werkgeverslijn.nl