Landelijke open dag B-peen

6e jaarlijkse open middag in de Noordoostpolder. 
Innovaties op de peendag
Op woensdag 9 oktober wordt weer de open middag B-peen gehouden. Veel actuele aspecten van de peenteelt komen aan de orde. 
·      Diverse onderzoeken op het gebied van bestrijding van wortelvlieg. 
·      Herbicide vrije onkruidbestrijding met zaaimat
·      RassenvergelijkingBron: vollegrondsgroentenet.com