•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Wat moet een werkgever hiervoor regelen?
 Bron: werkgeverslijn.nl