•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Modelovereenkomst voor agrarische zzp'ers

Modelovereenkomst voor agrarische zzp'ers

Vanaf 1 mei 2016 wordt de VAR voor zzp’ers afgeschaft. Daarvoor in de plaats treedt de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking per 1 mei 2016. In plaats van de VAR zal er worden gewerkt met modelovereenkomsten waardoor opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf hun arbeidsrelatie kunnen laten beoordelen door de Belastingdienst. In deze overeenkomst staat omschreven op welke manier en onder welke omstandigheden opdrachten worden uitgevoerd.Bron: werkgeverslijn.nl