Nieuwe structuren

 
Als je dicht op de teelt zit dan is het lastig om de veranderingen te zien. Maar als een beetje afstand wordt genomen dan wordt duidelijk dat er structurele veranderingen in de aardbeienteelt gaande zijn. Klaas Walraven van Delphy creëerde op de aardbeiendag de afstand om te laten zien welke ontwikkelingen er gaande zijn en daar kan een conclusie uitgetrokken worden. En die conclusie is dat de aarbeienteelt totaal anders is geworden. Nieuwe rassen, nieuwe afzetstructuren, nieuwe teeltsystemen en nieuwe interne structuren, alles toont dat de aarbeienteelt verandert.Bron: vollegrondsgroentenet.com