•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Projectgroep preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Projectgroep preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Projectgroep preventie van bodemverdichting in de akkerbouw

Begin maart is er een tweejarig project van start gegaan om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Cumela neemt deel aan deze projectgroep, omdat we merken dat er veel kennis is over bodemverdichting die boeren en loonwerkers niet bereikt. De informatie is daarnaast vaak onvoldoende praktisch toepasbaar of niet gebruiksvriendelijk. Met onze deelname aan deze projectgroep willen we hier verbetering in aanbrengen.

De projectgroep heeft als doel om landgebruikers, (toekomstige) loonwerkers en grondeigenaren bewust te maken van de gevolgen van bodemverdichting en de alternatieven om bodemverdichting te voorkomen of verminderen. Een verhoogd kennisniveau zorgt naar verwachting voor andere keuzes in de bewerkings- en oogstmomenten en de inzet van machines. 

De doelgroepen worden bereikt via de onderwijsinstellingen en de netwerkorganisaties zoals Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS en vereniging van grondeigenaren. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken onder andere via het project PPS Beterbodem Beheer.

De projectgroep bestaat uit: Cumela, Cosun Beet Company, LTO Noord, Fedecom, IRS, onderwijsinstelling Aeres, CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR).

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Gerben Zijstra, beleidsmedewerker bodem van Cumela (033-2474900 of gzijlstra@cumela.nl)