RUB lijst gepubliceerd

Inmiddels is er een lijst vastgesteld waarop de uitzonderingen voor bestrijdingsmiddelen zijn vermeld. De zogenaamde Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) wordt gebruikt voor algemeen beschikbare middelen die niet in aanmerking komen voor een toelating maar wel effect hebben op een bestrijding waarbij geen gevaar voor de volksgezondheid is. 
 
De lijst is hier in de staatscourant.
 Bron: akkernet.net