•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Subsidie voor uw werknemers 'Tel mee met Taal'

Subsidie voor uw werknemers 'Tel mee met Taal'

Subsidie voor uw werknemers 'Tel mee met Taal'

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. De aanvraagperiode is tussen 1 mei en 31 mei 2020.

Als werkgever in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt kun je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden en het aanvragen van subsidie? Kijk dan hier.