•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Telers zoeken klimaatbestendige broccoli

Telers zoeken klimaatbestendige broccoli

Weersbestendige broccoli Vollegrondsgroente,net

In het POP3-project `weersbestendige broccol` in Noord-Holland zijn telers op zoek naar geschikte rassen en teeltsystemen om hun gewas beter klimaatbestendig te maken. In het kader van het project is een proef met acht verschillende rassen voor de vroege teelt van broccoli aangelegd op een praktijkperceel van teler Nico Hoogendoorn in de Wieringermeer. In de proef is per ras het stikstofniveau gevarieerd.Bron: vollegrondsgroentenet.com