•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Themadag akkerbouw 7 januari: hoe krijg ik de optimale watervoorziening voor de planten?

Themadag akkerbouw 7 januari: hoe krijg ik de optimale watervoorziening voor de planten?

De afgelopen jaren was water één van de grootste uitdagingen voor akkerbouwers. Het was te droog of het was te nat, de oogst had er stevig onder te lijden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om deze extremen te kunnen opvangen. Maar de basis moeten we niet vergeten, zoals PF-curve waterbergend vermogen, bewortelingsdiepte en capillaire werking.

Bert Huizinga van Delphy komt vertellen over de proeven die ze in opdracht van BO akkerbouw doen, naar de belangrijkste aandachtspunten bij de vochtvoorziening voor gewassen. Hierbij is ook aandacht voor het  effect van de waterkwaliteit op de watergift. Ook zullen ze ingaan op de mogelijkheden van druppelirrigatie en sensoren. Welke voor en nadelen zitten er aan deze nieuwe, (kostbare) technieken en kan dit voor akkerbouwers een oplossing zijn om toch hun opbrengsten te behalen. 

Peter Prins van het Zoet Zout Knooppunt gaat in op de kansen en bedreigingen van verzilting. Boeren in de provincies langs de kust, maar ook Flevoland, hebben in toenemende mate te maken met zoutschade door verzilting. Zout heeft invloed op de bodem, maar beperkt ook de mogelijkheid om met slootwater te irrigeren. Hoe ontstaat verzilting en hoe herkennen we schade aan onze gewassen? Wat voor mogelijkheden zijn er om de schade te beperken? Kunnen we in de toekomst nog met hetzelfde bouwplan vooruit of moeten we gaan denken aan hele andere teelten zoals kokkels of zeekraal?

Wil je als werknemer, werkgever of ondernemer deelnemen aan deze online themadag? Schrijf je dan hier in. Deelname is kosteloos.