•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Themadag akkerbouw: Het klimaat verandert, verander jij mee?

Themadag akkerbouw: Het klimaat verandert, verander jij mee?

Themadag akkerbouw: Het klimaat verandert, verander jij mee?

Agrarische ondernemers gaan door klimaatverandering aanzienlijke risico’s ervaren met de huidige manier van telen. Deze risico’s zijn voor een flink deel water gerelateerd door langere perioden van droogte en een toename van extreme piekbuien en natte perioden. Op regionale schaal zijn er door klimaatverandering toenemende uitdagingen op het gebied van waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en peilbeheer. Om hierop in te spelen zijn aanpassingen gewenst in het bodem- en watersysteem op bedrijf en in de regio om te komen tot een klimaatbestendige inrichting.

Saskia Houben doet klimaat onderzoek bij WUR Open Teelten. Zij is één van de ontwikkelaars van de stresstest. Hierbij  worden voor een reeks gewassen de gevolgen van klimaatverandering op een rij gezet. De test vertaalt veranderende weerspatronen, zoals extremere neerslag of vaker optredende droogte, naar financiële risico’s. Dit geeft telers een handvat bij het nadenken over adaptatiemaatregelen.

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Oplossingen worden reeds gezocht, bijvoorbeeld in het telen van gewassen die een mate van resistentie hebben voor een zoute bodem en zout grondwater. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet? Carina Rietema, Onderzoeker/projectleider SPNA Agroresearch vertelt over de voortgang van hun proefveld op klei binnen het project Salty Soil. Hierbij wordt de opkomende kweldruk gesimuleerd. Met ondergrondse druppelirrigatieslangen wordt de helft van de gewasbanen met zoutwater (ondergronds) geïrrigeerd en de andere helft met zoetwater. Goed vergelijkingsmateriaal dus!

Wil je deze themadag bijwonen? Meld je dan hier aan en je ontvang een link voor kosteloze deelname. Je kunt ook bellen met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425.