Themadagen Akkerbouw

Themadagen Akkerbouw

Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Praktijkcluster Agro worden voor elk jaar tien Themadagen Akkerbouw georganiseerd voor alle leerlingen die een akkerbouwopleiding volgen op nivo 3 en 4. Deze themadagen worden verzorgd door experts van verschillende bedrijven en vanuit praktijkonderzoek.

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden aan werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt om ook deel te nemen aan deze dagen. Vanwege de situatie omtrent het Corona-virus worden de themadagen online-aangeboden via Teams van 9.30 tot 12.00 uur.

De thema's die op het programma staan:

12 november 2020: koeltechniek
19 november 2020: bodem en compost
26 november 2021: thema nog niet bekend
3 december 2020: strokenteelt en kleine machines en robotica in relatie tot nieuwe teelttechnieken
10 december 2021: nieuwe eiwitrijke gewassen
17 december 2021: aardappelveredeling
7 januari 2021: druppelirrigatie en watergeefsystemen
14 januari 2021: natuurinclusieve landbouw
21 januari 2021: Biobeurs: ondernemerschap en nieuwe verdienmodellen in de biologische teelt 
28 januari: thema nog niet bekend

U kunt zich aanmelden voor deze themadagen bij Hans Schilders. Stuur een e-mail naar hans@talentoogst.nl of bel met 06-30601425