•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Open Teelten

Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Open Teelten

Vorige week donderdag bent u geïnformeerd over het cao-akkoord Open Teelten. U heeft onder andere kunnen lezen dat in de nieuwe cao een uitzondering komt op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders, er een nieuwe startschaal op WML-niveau voor B-functies geïntroduceerd wordt en de ‘regeling seizoenarbeid’ wordt gewijzigd.
 Bron: werkgeverslijn.nl