•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Verandering van rassen en aanbod noodzakelijk

Verandering van rassen en aanbod noodzakelijk

Sinds jaren daalt de consumptie van bloemkool in Nederland. De vermindering van de consumptie gaat niet snel maar er is wel een neergaande lijn. Daarentegen daalt het areaal niet mee, sterker deze is de afgelopen jaren zelfs licht gestegen. Dat vraagt een nadere analyse van de seizoenen. Dat betekent meer gegevens verzamelen. Het CBS is vooralsnog de enige openbare bron maar het seizoen verloop is niet altijd makkelijk uit de CBS cijfers te halen. De vraag hoe en of er gereageerd moet worden op een daling in de verkoop kan pas beantwoord worden na nadere analyse.
 Bron: vollegrondsgroentenet.com