•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Vergoeding cursussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt naar 85%

Vergoeding cursussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt naar 85%

Vergoeding cursussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt naar 85%

Vanuit Colland Arbeidsmarkt is de vergoeding van cursussen voor werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt verhoogd naar 85%.

Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl) is het opleidings- en ontwikkelings-fonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die gericht zijn op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers, het naleven van arbeidsvoorwaarden en een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Als u als werkgever werkt volgens de CAO Open Teelten (hier akkerbouw en vollegronds- groenteteelt) én afdraagt aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, dan kunt u gebruik maken van:
*advies van de Scholingsconsulent Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt;
*de Cursusgroepenregeling Landbouw (akkerbouw) of Tuinbouw (vollegrondsgroenteteelt);
*de scholingsvoucher voor de werknemer.

*Advies Scholingsconsulent Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt
De scholingsconsulent helpt werkgevers en werknemers met de ontwikkeling van hun van hun vakmanschap. Hoe kunt u als ondernemer of werkgever met uw mensen een antwoord
bieden op de steeds veranderende omgeving en wensen van uw klanten en afnemers? Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf een interessante partner blijft?
De consulent informeert en adviseert u en uw mensen over vormen van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling zoals opleidingen, trainingen en cursussen.

*Cursusgroepenregelingen
Voor de sector akkerbouw (landbouw) en vollegrondsgroenteteelt (tuinbouw) kunt u gebruik maken van subsidie voor scholing en ontwikkeling volgens de cursusgroepenregeling. De meeste cursussen en trainingen worden tot 85% vergoed. De maximale vergoeding bedraagt € 1.800,-- per werknemer per jaar.
Er is ook een vergoeding voor het T-Rijbewijs voor zowel werknemers en BBL-leerlingen als voor stagiares uit het MBO- en praktijkonderwijs.

Voor de cursusgroepen in de akkerbouw klik hier
Voor de cursusgroepen in de vollegrondsgroenteteelt klik hier

Naast de cursusgroepenregeling kan in overleg met de scholingsconsulent een activiteitenplan worden ingediend met als doel het ondersteunen van sectoren en bedrijven bij het ontwikkelen van scholingsbeleid waaronder begrepen het verbeteren van de kwaliteit van scholing, het verhogen van deelname aan scholing, het bevorderen van de deskundigheid, het bevorderen van de aansluiting van het onderwijs op de praktijk en het doen van onderzoek op deze terreinen.

*Scholingsvoucher
Uw werknemers kunnen gebruik maken van de scholingsvoucher. Deze voucher heeft een waarde van € 1.500, -- en moet door de werknemer zelf worden aangevraagd. De werknemer kan zelf kiezen welke ontwikkelactiviteit het beste past. kijk hier voor meer informatie over de scholingsvoucher.

Wilt u als werkgever of werknemer een onafhankelijk persoonlijk advies? Neem dan contact op met de scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt Hans Schilders. Ik ben bereikbaar op 06-30601425 of via hans@talentoogst.nl