•  
  • Home
  • |
  • Nieuws
  • |
  • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2016 met 0,83% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2016 (in euro’s) is:
 Bron: werkgeverslijn.nl